Wij verenigen, faciliteren en begeleiden bewonersinitiatieven, waarbij we de ideeën en wensen van bewoners uit de Berflo Es omzetten in haalbare projecten. Na drie jaar willen we zijn uitgegroeid tot een zelfredzame organisatie. Het BewonersBedrijf start met verschillende projecten die aansluiten bij de behoeftes en wensen van de bewoners uit de wijk Berflo Es. Met deze projecten willen wij ook opbrengsten genereren. Deze opbrengsten komen niet terecht bij private personen, maar vloeien terug in de wijk, ten gunste van de bewoners.

Wij zoeken voor de uitvoer van de projecten nadrukkelijk de samenwerking met verschillende bewonerscommissies, de Gemeente Hengelo, woningcorporatie Welbions, diverse zorginstellingen en andere ondernemers met een maatschappelijke drijfveer. We zoeken samen met deze instanties naar mogelijkheden voor aanvullende werkzaamheden in de wijk. Ook onderzoeken wij samen met deze instanties of het BewonersBedrijf werkzaamheden kan overnemen die door eventuele overheidskeuzes anders zouden wegvallen.