Op zondag 1 mei is het spoorfietsen dan echt van start gegaan. Om 10 uur is de eerste groep vertrokken op de gezinsspoorfiets vanaf de Kuipersdijk (achter het FBK stadion) richting Twekkelo, nadat men eerst instructies had gekregen. 
De komende tijd zal er nog één en ander moeten worden verwezenlijkt, zoals bijvoorbeeld een wachthuisje (kopie van een negentiende-eeuws wachthuisje) Ook zal het perronnetje nog wat verder worden aangekleed. Maar desondanks kan er al wel gefietst worden op het spoor. In Twekkelo, aan het eindpunt van het spoorlijntje, is een wandelroute uitgezet. Die kan men lopen alvorens men weer richting Hengelo terugfietst.
Er wordt naar gestreefd om nog meer activiteiten rondom het spoorfietstraject te kunnen aanbieden. Later dit jaar zal de officiële opening van het spoorfietsen plaatsvinden. 

Wilt u zelf ook een keer spoorfietsen? U kunt boeken via de website www.spoorfietsen.nl
U kunt kiezen uit een gezinsspoorfiets (4-6 personen) of een groepslorrie (maximaal 16 personen) Op de spoorfietsen is ruimte voor een kinderwagen of rolstoel.