Mijn naam is Ilonka Engelbrecht, 49. Opgegroeid in Vlaardingen en Emmen.

Op de middelbare school was ik al lid van de schoolkrantredactie. In 1984 ben ik naar Hengelo verhuisd voor mijn studie bij het Toeristisch College TIO. Ik had het plan om daarna in het buitenland te gaan werken. Het liep echter anders. Ik werd ernstig ziek en zodoende ben ik in Hengelo blijven hangen. Vanaf 1989 woon ik in de Berflo Es. Voorheen was ik vrijwilliger bij de Berflo Tribune. Als redacteur/reporter berichtte ik over alle nieuwtjes uit de wijk. Nadat de Berflo Tribune ophield te bestaan heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij het Bewonersbedrijf Berflo Es. Samen met Rik vorm ik het communicatieteam. Ik doe verslag van de projecten en activiteiten van het bewonersbedrijf voor de website en de Facebooksite. Ook schrijf ik teksten voor folders en ben notulist bij vergaderingen.