Zaterdag 15 november 2014 vond er in de Grolsch Veste in Enschede een Landelijke Bewonersdag plaats. De dag was georganiseerd door het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), de Nederlandse woonbond en de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo.

 

 De bijeenkomst met als thema “de regie terug” stond in het teken van meer zeggenschap voor bewoners over hun buurt en over voorzieningen in de wijk.

 Jeffrey Spalburg presenteerde de Landelijke Bewonersdag

 

 

Zevenhonderdveertig actieve wijkbewoners uit heel Nederland waren aanwezig. Ze konden deelnemen aan workshops of College Tour, naar voorbeeld van een bekend tv-programma met als doel van elkaar te leren hoe men het heft in eigen handen kan nemen voor de leefbaarheid in de buurt.

Het Bewonersbedrijf Berflo Es was prominent aanwezig. Het is één van de vier bewonersbedrijven die zijn gestart met startkapitaal van LSA. Sinds de oprichting in januari 2014 heeft het Berflo bedrijf al meerdere projecten opgezet, de Berflo baliebus, de Berflo Boerderij, de Berflo bestelauto, het Berflo naaiatelier en Berflo beheer. Volgens Geert Walgemoed van het bewonersbedrijf is daar geld mee te verdienen en kan het bewonersbedrijf daarmee in de toekomst op eigen benen staan.
De opbrengst wordt weer in nieuwe buurtprojecten gestoken wat goed is voor de leefbaarheid in de Berflo Es.