TCTubantia berichtte op 30 april over de aankoop van de voormalige Wingerdschool door het Berflo Bedrijf, dat daar nu al enige tijd gevestigd is. Vervolgens zal huisarts van der Wel een deel van het gebouw aankopen om er zijn praktijk in te vestigen.

Het Berflo Bedrijf streeft ernaar om het gebouw duurzamer en energiezuiniger te maken, met zonnepanelen en warmteterugwinsystemen. Het liefst door samenwerking met ondernemers uit de wijk en leerlingen van het ROC (in de vorm van een werkleerproject)