Vrijdag 8 mei is het Berflo bedrijf te gast bij "Proat in de Stroat". Proat in de Stroat is een buurtinitiatief, dat wordt gehouden bij Buurt- en speeltuinvereniging de Jeugd, Anthoniusstraat 52. Elke tweede vrijdag van de maand is er een koffieochtend van 10 tot 12 uur voor bewoners en oud-bewoners van de Berflo Es.

Deze maand geven mensen van het Bewonersbedrijf Berflo Es een presentatie om te laten zien wat het Berflo Bedrijf allemaal voor de wijk en haar bewoners kan betekenen. Ook kan men een kijkje nemen in de Berflo Baliebus. 


Op de foto een paar initiatiefnemers van Proat in de Stroat.(foto FoJo)