De afgelopen dagen hebben we regelmatig de vraag gekregen waarom de speeltoestellen van het plein verwijderd zijn. 
De speeltoestellen zijn weggehaald omdat het plein niet langer eigendom van de gemeente is. Huisartsenpraktijk Lodewijksstraat en het Bewonersbedrijf Berflo Es (Berflo Bedrijf) zijn nu eigenaar van de grond. 
Als de kinderen letsel oplopen op de speeltoestellen zijn wij als eigenaar van de grond wettelijk aansprakelijk. Ook moeten wij dan de speeltoestellen onderhouden. Wij hebben daar niet de financiële middelen voor en daarom zijn de speeltoestellen verwijderd.

Bovendien moeten de huisartsenpraktijk en het Berflo Bedrijf parkeerruimte creëren op eigen grond en zodoende zal een deel van het plein worden ingericht als parkeerplaats. Het is dan geen veilige speelplek meer voor kinderen.

Wij hopen dat de gemeente elders speeltoestellen voor de kinderen zal plaatsen, wellicht aan de overkant van de Lodewijkstraat op het grasveld. Maar hier hebben wij geen stem in.