Jeannette ter Horst (51) werkt sinds juli 2015 als coördinator bij het Berflo Bedrijf. Ze heeft dit overgenomen van Corry, maar dan op parttime basis.
Nu ze hier een tijdje werkt is het wel leuk om te weten hoe het Berflo Bedrijf haar tot nu toe bevallen is als coördinator.

Jeannette vertelt haar ervaringen.

Wat hield je bezig vóór je bij het Berflo Bedrijf terecht kwam?
“Ik heb heel lang gewerkt met de dochter van Corry van der Meij. Hiervoor heb ik eerst dertien jaar lang bij een jeugdhulpverlening gewerkt. Toen kreeg ik zelf kinderen en vond ik het toch wat te heftig worden wat ik daar zoal zag en meemaakte, dus ben ik op zoek gegaan naar een andere baan. Ik ben toen een tijd locatiemanager van een kinderdagverblijf geweest. Daarna ben ik voor dezelfde organisatie gaan werken bij de educatieafdeling.
Wat ik hier deed? Trainingen en praktijkopleidingen geven. Ik gaf training over hoe om te gaan met kinderen, hoe je samenwerkt en hoe je communiceert. Maar ook hoe je leerlingen kunt begeleiden, wat belangrijk is en welke afspraken je moet maken en hoe je omgaat met lastig gedrag in de BSO. Vanwege de crisis in de kinderopvang ben ik er ontslagen.”

Hoe ben je uiteindelijk bij het Berflo Bedrijf terecht gekomen?
“Toen ik werkloos werd heb ik eerst een tijdje niks gedaan. Niet werken, ik deed alleen maar leuke dingen. Ik heb na een poos eens goed nagedacht over wat ik eigenlijk wil. Toen dacht ik: nou ga ik solliciteren! Dit viel me heel erg tegen. Het lukte me niet om aan een goede baan te komen en dit ging me vervelen.
Toen zei Hestia, de dochter van Corry, dat ik misschien vrijwilligerswerk moest gaan doen en dat ik naar Corry moest gaan. Ze zochten namelijk mensen. Ik gaf toen bij het asielzoekerscentrum nog taallessen, maar hier ben ik bij weggegaan om bij het Berflo Bedrijf te komen. Zo ben ik hier terecht gekomen.”

Wat heb je zoal gedaan binnen het Berflo Bedrijf?
“Ik ben hier coördinator. Ik ben dus verantwoordelijk voor alle projecten. Ook zorg ik dat alle vrijwilligers op een goede plek zitten. Dat ze hier allemaal lekker lopen en plezier hebben in wat ze doen. Ook de sfeer hier is heel belangrijk om goed te houden. Ook dat iedereen hier zich veilig voelt om te doen en te zeggen wat ze willen.
Ik ben begonnen met de kledingwinkel. Toen ben ik nog een tijdje weggeweest omdat ik nog geen toestemming kreeg van de UWV om hier te werken. Maar daarna ben ik hier begonnen als coördinator, ik hielp met dingen waar Corry niet aan toe kwam.”

Is jouw beeld van het Bedrijf veranderd sinds je hier coördinator bent?
“Ik zie vooral dat er heel, heel veel mooie dingen gebeuren. En dat vrijwilligers hier met veel plezier hard werken. Maar ook dat er nog heel veel moet gebeuren. Bijvoorbeeld dat we nog echt genoeg geld moeten verdienen, dat is heel belangrijk.
Je hebt een heel groot verschil tussen sociaal en zakelijk. Het Berflo Bedrijf is een sociaal gebeuren maar er zal ook geld verdiend moeten worden. Daar moet je dan een balans tussen zien te vinden. Soms is het ook lastig om daar een middenweg in te zoeken.”

Hoe zie je de toekomst bij het Berflo Bedrijf?
“Ik wil graag zolang ik kan hier als vrijwilliger blijven. Ik vind onze projecten en de mensen ontzettend leuk. Ik hou van de diversiteit van alle verschillende mensen. Daardoor is ook geen dag hetzelfde hier, en dat vind ik heel erg mooi.
Wat betreft de toekomst van het Bedrijf, ik hoop dat het zich zo ontwikkelt dat het een zelfstandig functionerend bedrijf wordt waar veel plek is voor veel vrijwilligers die met ontzettend veel plezier hun eigen ding kunnen doen. Dat vind ik ook het leuke er aan."

Ben je van plan lang te blijven?
“Ik hoop echt dat ik nog lang als vrijwilliger betrokken kan blijven.”