BewonersBedrijf Berflo Es

Een levensloopbestendige en ondernemende wijk waar mensen met verschillende interesses en culturele achtergronden elkaar treffen. Waar ze kunnen sporten, hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Waar ze hun hele leven kunnen blijven wonen. Een wijk die mensen bindt.

Het BerfloBedrijf is een Bewonersbedrijf. Een initiatief van de wijkraad Berflo Es, ondersteund door het (LSA) Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, dat erop is gericht bewoners hun eigen wijk te laten ontwikkelen. In de volksmond werd het Bewonersbedrijf Berflo Es de Berflo BV genoemd. Deze naam doet een besloten vennootschap als rechtspersoon vermoeden maar wordt in werkelijkheid een stichting. De (voorlopige) naam Berflo BV is puur gekozen als metafoor en als handelsnaam. Daarnaast is gekozen om elk product/project van het Bewonersbedrijf te laten beginnen met een B, ook wel de Berflo B’s genoemd.

De groep die de Berflo BV is gaan opzetten, bestond uit enthousiaste wijkbewoners, die allen hun eigen kwaliteiten en inzichten meebrengen om van de Berflo BV een succes te maken. De bewoners van de Berflo Es willen door middel van de Berflo BV meer ‘eigenaar’ worden van hun wijk. De Berflo BV is belangenbehartiger van de wijk en haar bewoners in vele opzichten. Het motief van de Berflo BV is het verbeteren van levenskwaliteit voor de Berflo Es bewoners. In overleg met een notaris heeft het LSA voorbeeldstatuten opgesteld voor een stichting die zoveel mogelijk recht doen aan de doelstelling van het Bewonersbedrijf. Ook de Berflo BV gebruikt deze statuten als basis.

Een BewonersBedrijf functioneert op basis van 4 basisprincipes:

  • Werkt aan de sociale ontwikkeling van een gebied en bewoners herkennen zich daar in.
  • Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en de winst vloeit terug naar (de activiteiten voor) de wijk en komt niet terecht bij private personen.
  • Is ontstaan op initiatief van bewoners, is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door en voor bewoners.
  • Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.

Succes gaat niet alleen om wat u in uw leven bereikt.

– Het gaat erom waartoe u anderen inspireert. –

De aanleiding

Development trusts

Een manier om mensen kansen te geven om producent te worden, is hen de mogelijkheid te bieden een gebouw te verwerven. Vanuit dat gebouw kunnen bewoners zowel activiteiten uitvoeren en diensten verlenen, als eigen geld verdienen. Daarnaast kunnen ze vanuit dat wijkgebouw onafhankelijke professionals aansturen.

In Engeland bestaan er al 500 van deze development trusts. Het is een juridische term voor een wijkonderneming met een bestuur dat voor de meerderheid bestaat uit bewoners. Een aantal bewoners uit verschillende wijken uit het land zijn op studiereis geweest naar Liverpool om development trusts te bezoeken. Daar hebben zij zelf ondervonden wat loslaten is. Het moment is nu daar om echt iets te veranderen.

Begin 2012 ontstonden de eerste ideeën voor een bewonersbedrijf in de Berflo Es. Geert Walgemoed en Roy Roemaat waren toen aanwezig op een door het LSA, het ministerie van BZK en KEI georganiseerde conferentie “Ruimte voor Burgers”. De conferentie ging over de rol van bewoners. We zagen de successen van de wijkenaanpak maar ook zeker de tekortkomingen. De visitatiecommissie wijkenaanpak, onder leiding van de heer
Deetman, is ook op de tekortkomingen gestuit. Nu er moet worden bezuinigd is het een goed moment nogmaals te wijzen op het feit dat de wijkaanpak anders kan en anders moet.

De grootste inspirator van de conferentie was Phillip Blond. Phillip Blond is als oprichter van de denktank ResPublica de belangrijkste adviseur achter de Engelse Big Society-agenda. In een bevlogen speech betoogt hij dat oud-links en oud-rechts hebben gefaald en dat de maatschappij binnenstebuiten moet worden gekeerd. De verzorgingsstaat heeft de aandachtswijken er niet bovenop geholpen. Het heeft mensen passief en
individualistisch gemaakt. De vrije markt zorgt ervoor dat rijken rijker worden en armen, armer. “Kapitalisme is niet populair onder mensen zonder kapitaal!” De bezitloze klasse kan alleen opklimmen wanneer ze toegang krijgt tot collectief bezit, betoogt hij. Burgers moeten bezit, zeggenschap en daarmee verantwoordelijkheid krijgen, ook voor hun eigen wijk. “Alleen al vanuit puur economisch perspectief moeten mensen aan de bodem van de samenleving niet als passieve klasse worden behandeld, maar als producenten. Daarmee zorg je ervoor dat ze niet bij elk klein probleem aankloppen bij de overheid. Nee, ze moeten zelf hun problemen kunnen oplossen.” Hij vertelt dat grote bedrijven een rol kunnen spelen door zich nog meer te richten op opleiden en werkverschaffing
in wijken. Hij zegt dat er een enorm potentieel aan vrijwilligers is. Hoe je die krijgt? “Het klinkt misschien een beetje gek, maar vraag het ze! Vraag of mensen concreet iets willen doen. Je zult verbaasd zijn over het antwoord. En, geef vrijwilligerswerk de status die het verdient. Het is toch raar dat mensen geen status kunnen verlenen aan vrijwilligerswerk? Terwijl status zo onnoemelijk belangrijk is.”

The value of an idea lies in the using of it.

– The7 Modern Business –

Een experiment

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken.

Het landelijk samenwerkingsverband aandachtswijken (LSA) is een landelijke vereniging van actieve bewoners. Het LSA is een experiment BewonersBedrijven gestart. In het Experiment BewonersBedrijven ondersteunt het LSA 10 tot 15 groepen bewoners met begeleiding en startkapitaal om te komen tot een BewonersBedrijf. De principes in het experiment zijn ontleend aan de Engelse Community Enterprises en Development Trusts.

Stichting Wijkraad Berflo Es

Stichting Wijkraad Berflo Es heeft het initiatief genomen om de Berflo BV te ontwikkelen in haar werkgebied de wijk Berflo Es te Hengelo. In de visie van de Wijkraad Berflo Es vergoot de Berflo BV niet alleen de aantrekkelijkheid van het woon- en leefgebied van de wijk Berflo Es, maar levert de onderneming een constructieve en positieve bijdrage aan de maatschappelijke positie van bewoners in de Berflo Es. Stichting Wijkraad Berflo Es ondersteund met haar inzet de bewoners die bevlogen, met ambitie en met hun talent het succes van de Berflo BV willen realiseren.

Het experiment De Berflo BV is geslaagd als het na 3 jaar zelfvoorzienend is en als er 4 van de 6 projecten succesvol zijn.